Konsulting inom Företagsekonomi & Management

Bildbeskrivning

KarPau erbjuder stöd och rådgivning inom företagsekonomi och bolagsstyrning.


  • Iterim CFO
  • Stöd och bollplank till VD och styrelse
  • Stöd till ekonomifunktioner
  • Resurs vid förändring, DD eller projekt
  • Styrelsearbete